Методичні вказівки до виконання й захисту магістерської роботи. Комп’ютерна інженерія та Комп’ютерні науки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Смірнов, О. А.
Гермак, В. С.
Мелешко, Є. В.
Коваленко, О. В.
Якименко, Н. М.
Доренський, О. П.
Smirnov, O.
Germak, V.
Meleshko, E.
Kovalenko, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках до виконання й захисту магістерської роботи для студентів спеціальностей 123 “Комп’ютерна інженерія” та 122 “Комп’ютерні науки” розглядаються загальні питання підготовки, написання, оформлення та захисту магістерської роботи. In the methodological guidelines for the implementation and protection of the master's thesis for students of specialties 123 "Computer Engineering" and 122 "Computer Science" are considered general issues of preparation, writing, design and protection of master's thesis.

Description

Keywords

магістерська робота, нормоконтроль, комп’ютерна інженерія, комп’ютерні науки, програми і програмні документи, master thesis, normocontrol, computer engineering, computer science, programming and programming documents

Citation

Методичні вказівки до виконання й захисту магістерської роботи : для студ. спец. 123 “Комп’ютерна інженерія” та 122 “Комп’ютерні науки” / [уклад. : О. А. Смірнов, В. С. Гермак, Є. В. Мелешко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та прог. забезпеч. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018. – 81 с.