Місце та роль бізнес-аналізу в системі управління підприємством

Abstract

В роботі досліджено сутнісні особливості бізнес-аналізу, визначено його місце в системі управління підприємством у контексті взаємодії між керуючою та керованою системами, конкретизована роль бізнес-аналізу у забезпеченні адаптації підприємства до змін середовища.

Description

Keywords

бізнес-аналіз, підприємство, система управління, суб'єкт управління, об'єкт управління, інформація, основні процеси, допоміжні процеси, процеси обслуговування, прийняття рішень

Citation

Лисенко, А. М. Місце та роль бізнес-аналізу в системі управління підприємством / А. М. Лисенко, С. С. Акімов // Бізнес-аналітика: моделі, інструменти та технології : IV Міжнар. наук.-практ. конф. : [зб. тез], м. Київ, 1-3 бер. 2023 р. - Київ : НАУ, 2023. - С. 111-112.