Адміністративний менеджмент

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Левченко, О. М.
Савіцька, І. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Методичні вказівки до вивчення навчальної дисципліни «Адміністративний менеджмент» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки «Бакалавр» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент».

Description

Keywords

Citation

Методичні вказівки до вивчення дисципліни «Адміністративний менеджмент» : для студ. ден. форми навч. за напр. підгот. 6.030601 «Менеджмент» / [уклад.: О. М. Левченко, І. М. Савіцька] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2015. – 41 с.