Методи прикладної математики в транспортних технологіях. Комбінаторика, теорія ймовірностей та математична статистика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Філімоніхіна, І. І.
Гуцул, В. І.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Посібник містить курс лекцій з основних розділів теорії ймовірностей та математичної статистики, питання для самоконтролю, індивідуальні завдання з відповідних розділів та довідково-інформаційні таблиці для розв’язання задач. Орієнтовано на студентів технічних спеціальностей.

Description

Keywords

комбінаторика, теорія ймовірностей, математична статистика

Citation

Методи прикладної математики в транспортних технологіях. Комбінаторика, теорія ймовірностей та математична статистика : метод. рекомендації для студ. спец. - Транспортні технології / [уклад. : І. І. Філімоніхіна, В. І. Гуцул] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 133 с.