Основи комп’ютерної схемотехніки

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Жесан, Р. В.
Голик, О. П.
Зубенко, В. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В даних методичних вказівках для виконання лабораторних робіт використовується програма Electronics Workbench (електронний конструктор), яка дозволяє реалізувати технологію інтерактивної, тобто безпосередньо на екрані модельованої, побудови електричних схем.

Description

Keywords

схемотехніка, логічний елемент, тригер, лічильник, регістр, дешифратор, суматор, оптимізація

Citation

Основи комп’ютерної схемотехніки: метод. вказівки до викон. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки: 6.050201 «Системна інженерія» / [уклад. Р. В. Жесан,О. П. Голик, В.О. Зубенко] ; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т . – Кіровоград : КНТУ. - 2013. - 48 с.