Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів»

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Бевз, О. В.
Магопець, С. О.
Красота, М. В.
Осін, Р. А.
Шепеленко, І. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою вивчення дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів» є ознайомлення студентів з проблематикою експлуатації, як окремих автомобілів, так і цілих автомобільних парків; організацією технічного обслуговування і ремонту автотранспортних засобів; розробленням нормативних документів щодо профілактичного обслуговування; раціональною послідовністю виконання відповідних технологічних процесів; проведенням аналізу техніко-економічних показників діяльності автотранспортних, автообслуговуючих, авторемонтних підприємств. Завдання вивчення дисципліни передбачає вивчення нормальних і патологічних процесів в конструктивних елементах автотранспортних засобів (АТЗ), які приводять до погіршення (або втрати) їх експлуатаційних властивостей, досягнення показників експлуатаційної надійності АТЗ, методів та способів і засобів їх визначення, а також особливостей організації технологічних процесів ТО і ремонту АТЗ на різних об'єктах ремонтно-обслуговувальної бази автомобільного транспорту та станціях технічного обслуговування Практичні заняття навчальної дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів» мають за мету підготувати здобувачів вищої освіти магістерського рівня вищої освіти, як повноцінних та кваліфікованих спеціалістів в сфері автомобільного транспорту, здатних до продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності.

Description

Keywords

експлуатація автомобілів, організація експлуатації, обслуговування автомобілів

Citation

Методичні вказівки до виконання практичних робіт з дисципліни «Новітні методи та технології експлуатації автомобілів» : спец. 274 - Автомобільний транспорт / [уклад. : О. В. Бевз, С. О. Магопець, М. В. Красота та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 31 с.