Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Теорія ризиків"

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Лисенко, І. А.
Lysenko, I.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки висвітлюють організаційні та практичні аспекти виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Теорія ризиків” для студентів денної та заочної форм навчання освітнього ступеню "Бакалавр", за спеціальністю 125 Кібербезпека, а також рекомендації щодо ходу виконання робіт, підготовки та представлення отриманих результатів. The methodical guidelines cover organizational and practical aspects of the implementation of laboratory work on the academic discipline "Theory of Risks" for full-time and part-time students studying in the Bachelor degree, specialty 125 Cybersecurity, as well as recommendations on the progress of the work, preparation and presentation of the results.

Description

Keywords

розрахунок, ризик, безпека, метод, оцінка, calculation, risk assessment, security, method, rating

Citation

Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни “Теорія ризиків” : для студ. ден. та заоч. форми навч. освітнього ступеню "Бакалавр", за спец. 125 Кібербезпека / [уклад. І. А. Лисенко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – вид. оновл. та допов. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018.– 32 с.