Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах

Abstract

В роботі запропоновані основні поняття та визначення, що стосуються підсистеми технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах. Виходячи із запропонованого понятійного апарату визначені основні напрямки досліджень щодо створення підсистеми технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах. The paper presents the basic concepts and definitions concerning the technical subsystem diagnostics for automation of processes control in integrated information systems. Based on the proposed conceptual apparatus set priorities for research on the creation of technical diagnostics subsystem for automation of processes control in integrated information systems.

Description

Keywords

технічна діагностика, інтегровані інформаційні системи, автоматизація процесів керування, technical diagnostics, integrated information systems, automation of processes control

Citation

Коваленко, А. С. Підсистема технічної діагностики для автоматизації процесів керування в інтегрованих інформаційних системах / А. С. Коваленко, О. А. Смірнов, О. В. Коваленко // Системи озброєння і військова техніка. - Харків : ХУПС, 2014. - № 1. - С. 126-129.