Математична модель динамічної взаємодії робочого елемента відокремлювача гички з головкою коренеплоду

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Булгаков, В. М.
Борис, А. М.
Bulgakov, V.
Borys, A.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Розроблено математичну модель взаємодії робочого елемента з головкою коренеплоду цукрових буряків при його складному русі. Отримані аналітичні залежності нормальної реакції, яку створює робочий елемент на коренеплід, від конструкційних параметрів відокремлювача гички та його режимів роботи. За допомогою даної моделі досліджено рух робочого елемента по головці коренеплоду та отримані залежності зміни складових нормальної реакції від часу. Значення складових нормальної реакції були використані у подальшому для силового аналізу вказаної взаємодії. The mathematical model of interaction between the working element of bolt root of sugar beet, with its complex motion. The analytical dependence of the normal reaction that creates a working element to the root, from the structural parameters of separator tops and its modes of operation. With this model the movement of the working element in the head and root dependences change part of the normal reaction times. The value of the normal components of the reaction were used in the future for power analysis indicated interaction.

Description

Keywords

математична модель, гичка, головка коренеплоду, робочий елемент, точка контакту, силова взаємодія, коренеплід

Citation

Булгаков, В. М. Математична модель динамічної взаємодії робочого елемента відокремлювача гички з головкою коренеплоду / В. М. Булгаков, А. М. Борис // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 1. - С. 44-47.