Аналіз надійності роботи обладнання в електричних мережах з різними типами заземлення нейтралі

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021-11-29

Authors

Ковальчук, Анна Володимирівна
Kovalchuk, Anna

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Метою кваліфікаційної роботи є підвищення надійності роботи розподільчих мереж напругою 10 – 35 кВ шляхом правильного вибору режиму нейтралі. При виконанні магістерської роботи було досліджено та проаналізовано режими роботи розподільчих мереж із різними типами заземлення нейтралі. Проведенні дослідження дозволили виявити переваги та недоліки кожного окремого типу. На основі детального дослідження перехідних процесів, що відбуваються в електричних мережах при замиканнях на землю було запропоновано застосування в розподільчих мережах напругою 10 – 35 кВ резистивного або комбінованого заземлення. Цей захід дасть можливість не тільки до підвищення надійності роботи обладнання в розподільчих мережах, а також дає змогу реалізувати ефективний релейний захист від замикань на землю. Результати кваліфікаційної роботи планується використати на ПрАТ Кіровоградобленерго при заходах по підвищенню надійності роботи розподільчих мереж. The purpose of the qualification work is to increase the reliability of distribution networks with a voltage of 10 - 35 kV by choosing the right mode of neutral. During the master's thesis, the modes of operation of distribution networks with different types of neutral grounding were investigated and analyzed. The study revealed the advantages and disadvantages of each type. Based on a detailed study of transients occurring in electrical networks during earth faults, the use of resistive or combined grounding in 10 - 35 kV distribution networks was proposed. This measure will not only increase the reliability of the equipment in the distribution networks, but also allows for the implementation of effective relay protection against earth faults. The results of the qualification work will be used at PJSC Kirovogradoblenergo in measures to increase the reliability of distribution networks.

Description

Keywords

розподільча мережа, надійність електропостачання, однофазне замикання на землю, режим заземлення нейтралі, релейний захист, електрична дуга, компенсація ємнісних струмів, distribution network, reliability of power supply, single-phase earth fault, neutral grounding mode, relay protection, electric arc, capacitive current compensation

Citation

Ковальчук, А. В. Аналіз надійності роботи обладнання в електричних мережах з різними типами заземлення нейтралі : кваліфікаційна магістерська робота : спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» / наук. кер. А. І. Котиш ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 109 с.