Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Босов, Євген Павлович
Жесан, Роман Володимирович
Каліч, Віктор Михайлович
Голик, Олена Петрівна
Зубенко, Валентина Олександрівна

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В навчальному посібнику розглянуто основні положення та порядок вивчення курсу «Основи охорони праці», надано теоретичне обґрунтування розрахунку технічних засобів охорони праці при проектуванні систем автоматизації виробництва, наведено рекомендації щодо виконання контрольних робіт і висвітлення питань охорони праці у магістерській кваліфікаційній роботі при розробці засобів автоматизації виробництва.

Description

Рекомендовано Вченою радою Центральноукраїнського національного технічного університету в якості навчального посібника для студентів спеціальностей: 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, всіх форм навчання (протокол № 9 від 30.06.2022 р.).

Keywords

законодавча база, нормативна база, закон, праця, безпека, система, гігієна праці, санітарія

Citation

Охорона праці при проектуванні систем автоматизації виробництва : навч.посіб. для студ. вищ. навч. закл. спец. 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 151 Автоматизація та комп‘ютерно-інтегровані технології, всіх форм навчання / Є. П. Босов, Р. В. Жесан, В. М. Каліч [та ін.] ; ред. Р. В. Жесан. – 2-е вид., перероб. і доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 208 с.