Енергетичні установки

dc.contributor.authorКлименко, В. В.
dc.contributor.authorКравченко, В. І.
dc.contributor.authorКравченко, В. И.
dc.contributor.authorKlymenko, V.
dc.contributor.authorKravchenko, V.
dc.date.accessioned2018-10-01T06:28:33Z
dc.date.available2018-10-01T06:28:33Z
dc.date.issued2017
dc.descriptionМетодичні вказівкиuk_UA
dc.description.abstractМетодичні вказівки і контрольні завдання призначені для проведення практичних занять з курсу „Енергетичні установки”.Практичні заняття є важливою ланкою в підготовці студентів до самостійної інженерної діяльності. Для того, щоб практичні заняття досягли мети, студенти повинні завчасно і систематично готуватися до занять; проявляти самостійність при рішенні задач; розуміти результати їх рішення.При підготовці до практичних занять кожен студент повинен вивчити теоретичний матеріал за вказаною темою. При цьому необхідно не тільки усвідомити і зрозуміти матеріал, але й самостійно довести всі положення теорії. Крім того, потрібно виділити прикладні питання теорії, які можуть бути потрібні при рішенні задач. Самостійні доведення і висновки є гарним тренуванням і першим кроком до самостійного рішення задач. Методические указания и контрольные задания предназначены для проведения практических занятий по курсе "Энергетические установки".Практические занятия являются важным звеном в подготовке студентов к самостоятельной инженерной деятельности. Для того, чтобы практические занятия достигли цели, студенты должны заблаговременно и систематически готовиться к занятиям; проявлять самостоятельность при решении задач; понимать результаты их решения.При подготовке к практическим занятиям каждый студент должен выучить теоретический материал за указанной темой. При этом необходимо не только осознать и понять материал, но и самостоятельно довести все положения теории. Кроме того, нужно выделить прикладные вопросы теории, которые могут быть нужны при решении задач. Самостоятельные доведения и выводы являются хорошей тренировкой и первым шагом до самостоятельного решения задач. The methodical pointing and control tasks is intended for realization of practical employments after a course the "Power plants".Practical employments are an important link in preparation of students to independent engineering activity. In order that practical employments achieved objective, students must in advance and systematic to prepare to employments; to show independence at the decision of tasks; to understand the results of their decision.At preparation to practical employments every student must learn theoretical material after the indicated theme. It is thus necessary not only to realize and understand material, but also independently to lead to all positions of theory. It is in addition, needed to distinguish the applied questions of theory, that can be needed at the decision of tasks. The independent leading to and conclusions are the good training and first step to the independent decision of tasks.uk_UA
dc.description.sponsorshipВідсутняuk_UA
dc.identifier.citationЕнергетичні установки : метод. вказівки до виконан. практ. занять для студ. спец. 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» освітньо-професійної програми „Енергетичний менеджмент” і освітнього рівня бакалавр / [В. І. Кравченко,В. В. Клименко], М-во освіти і науки України, Центральноукр. нац. техн. ун-т. – Кропивницький: ЦНТУ, 2017, 32с.uk_UA
dc.identifier.otherУДК 331
dc.identifier.urihttps://dspace.kntu.kr.ua/handle/123456789/8081
dc.language.isouk_UAuk_UA
dc.publisherЦНТУuk_UA
dc.subjectпаливоuk_UA
dc.subjectтеплові процесиuk_UA
dc.subjectтеплоенергетикаuk_UA
dc.subjectтопливоuk_UA
dc.subjectтепловые процессыuk_UA
dc.subjectтеплоэнергетикаuk_UA
dc.subjectfueluk_UA
dc.subjectthermal energyuk_UA
dc.subjectthermal processesuk_UA
dc.titleЕнергетичні установкиuk_UA
dc.title.alternativeЭнергетические установкиuk_UA
dc.title.alternativeEnergetical utilitiesuk_UA
dc.typeLearning Objectuk_UA

Files

Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
EnerUtilities.pdf
Size:
905.66 KB
Format:
Adobe Portable Document
License bundle
Now showing 1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
Name:
license.txt
Size:
7.42 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Description: