Корпоративне управління. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Романюк, Л. М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Проблема побудови та ефективного функціонування корпоративного сектору є однією з найгостріших в українській економіці. Метою викладання курсу “Корпоративне управління” є надання комплексу знань економіко-правового характеру про особливості взаємовідносин між учасниками у системі корпоративного управління, для якої характерно відокремлення функцій власника та менеджера.

Description

Keywords

корпоративне управління, корпоративні інтереси, корпоративні структури, корпоративний капітал

Citation

Корпоративне управління : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. спец. 073 Менеджмент (Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності) / [уклад. Л. М. Романюк] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. — Кропивницький : ЦНТУ, 2018. — 50 с.