Наука – виробництву, 2016

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей за матеріалами XLVII наукової конференції викладачів, аспірантів та співробітників, що відбулась 14 квітня 2016 року на базі Кіровоградського національного технічного університету. Містить матеріали досліджень за основними напрямами наукової діяльності в університеті.

Description

Keywords

наукова діяльність, наукова конференція, тези доповідей

Citation

Наука – виробництву, 2016 : XLVII наук. конф. виклад., аспіран. та співроб., 14 квіт. 2016 р., м. Кіровоград : зб. тез доп. виклад., аспіран. наукових досліджень за підсумками проведення "Дня науки - 2016" / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т ; [кол. автор. : М. І. Черновол, О. М. Левченко, Л. П. Василенко та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2016. – 145 с.