Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КОД

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств», яка відбулася у Кіровоградському національному технічному університеті 21 квітня 2016 р. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.

Description

Keywords

інноваційна діяльність підприємств, інформаційне забезпечення на підприємстві, зайнятість, трудова міграція, інтелектуальний потенціал, людські ресури, кваліфіковані кадри, вища освіта, ринок праці, міжнародна науково-практична конференція, тези доповідей

Citation

Напрями економічного зростання та інноваційного розвитку підприємств : матеріали міжнар. наук.-прак. конф. студ. і мол. учених, 21 квіт. 2016 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [ред. кол. : О. М. Левченко, М. В. Семикіна, М. Д. Ведерніков та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2016. - 124 с.