Об’єкти та джерела інформації при проведенні судово-економічної експертизи операцій з немонетарними оборотними активами

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Мусієнко, О.
Олефір, Ю.
Бідненко, А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Центрально-Українське видавництво

Abstract

Визначено, що немонетарними активами є всі активи, крім грошових коштів, їх еквівалентів і дебіторської заборгованості у фіксованій сумі грошей. Наведено основні напрямки судової експертизи операцій з немонетарними оборотними активами. Згруповано об’єкти судово-економічної експертизи операцій із немонетарними оборотними активами. Встановлено які документи повинні використовувати судові експерти, в якості джерел отримання доказів, при проведенні судово-економічної експертизи операцій із немонетарними оборотними активами. It is determined that non-monetary assets are all assets, except cash, their equivalents and receivables in the fixed amount of money. The main directions of forensic examination of operations with non-monetary working assets are given. The objects of judicial and economic examination of operations with non-monetary working assets were grouped. The documents to be used by the court experts as sources of evidence, when conducting judicial and economic examination of operations with non-monetary working assets.

Description

Keywords

монетарні та немонетарні активи, операції з немонетарними оборотними активами, судово-економічна експертиза, об’єкти і джерела інформації

Citation

Мусієнко, О. Об’єкти та джерела інформації при проведенні судово-економічної експертизи операцій з немонетарними оборотними активами / О. Мусієнко, Ю. Олефір, А. Бідненко // Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : зб. матеріалів засід. № 1 постійно діючої Міжнар. наук.-практ. конф., 24 верес. 2021 р. – Кропивницький, 2021. – С. 283-285.