Основні методологічні проблеми та предметні обмеження історії повсякденності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Римар, С. П.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

У тезах досліджено, що методологічну основу досліджень історії повсякденності склали ідеї феноменології Е. Гуссерля та А. Шюца. Згідно з цими ідеями, «картина життєвого світу людини» складається з прагнень, фантазій, сумнівів, спогадів про минуле та уявлень про майбутнє. Такий підхід до конструювання реальності доречний у некласичних філософських системах. В історичній науці осмислення минулого має ґрунтуватися на об’єктивних і достовірних фактах.

Description

Keywords

методологічні проблеми, предметні обмеження, історія повсякденності, метод, Франкфуртська школа, фрейдо-марксизм

Citation

Римар, С. П. Основні методологічні проблеми та предметні обмеження історії повсякденності / С. П. Римар // Історія, археологія, інформаційна, бібліотечна та архівна справа: актуальні проблеми науки та освіти : І Міжнар. наук. конф., 13 трав. 2020 р., м. Кропивницький : тези доп. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 94-95.