Методичні вказівки до виконання й захисту бакалаврської дипломної роботи. Кібербезпека

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Смірнов, О. А.
Гермак, В. С.
Мелешко, Є. В.
Коваленко, О. В.
Якименко, Н. М.
Доренський, О. П.
Smirnov, O.
Germak, V.
Meleshko, Y
Yakimenko, N.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

В методичних вказівках до виконання й захисту бакалаврської дипломної роботи для студентів спеціальності 6.170103 та 125 “Кібербезпека” розглядаються загальні питання підготовки, написання, оформлення та захисту бакалаврської дипломної роботи. In the methodological guidelines for the implementation and protection of the bachelor thesis for students of the specialty 6.170103 and 125 "Cyber Security" are considered general issues of preparation, writing, design and protection of bachelor thesis.

Description

Keywords

бакалаврська дипломна робота, нормоконтроль, кібербезпека, оформлення графічних матеріалів, програми і програмні документи, bachelor thesis, normocontrol, cyber security, graphic design, programming and programming documents

Citation

Методичні вказівки до виконання й захисту бакалаврської дипломної роботи : для студ. спец. 6.170103 та 125 “Кібербезпека” / [уклад. : О. А. Смірнов, В. С. Гермак, Є. В. Мелешко [та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. кібербезпеки та прог. забезпеч. – Кропивницький : ЦНТУ, 2018.– 55 с.