Автобалансуючий пристрій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2003-01-15

Authors

Філімоніхін, Г. Б.
Майоров, В. С.
Filimonikhin, H.
Mayorov, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Автобалансуючий пристрій, що працює на позакритичній швидкості обертання, який містить корегуючі вантажі, вільно насаджені на осі, перпендикулярній валу, який відрізняється тим, що додатково встановлений механізм примусового приведення корегуючих вантажів в нейтральне положення.

Description

Keywords

ротор, пасивний автобалансир, rotor, passive autobalancer

Citation

Пат. 53169 Україна, МПК' G01M 1/30. Автобалансуючий пристрій / Г. Б. Філімоніхін, В. С. Майоров. - № а 2002032408 ; заявл. 27.03.2002 ; опубл. 15.01.2003 ; Бюл. № 1.