Облік, оподаткування і контроль в управлінні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Представлено матеріали досліджень здобувачів вищої освіти і учнівської молоді з проблем інноваційної моделі соціально-економічного розвитку держави і регіонів; розвитку професій бухгалтера, аудитора, економіста, фінансиста в глобальному економічному середовищі; тенденцій, проблем та перспектив розвитку науки про бухгалтерський облік, облікової методології та практики; проблем та перспектив розвитку системи оподаткування та інформаційного забезпечення формування податкової звітності; стану та перспектив використання інформаційних технологій в обліку, аналізі, аудиті, фінансово-кредитній та маркетинговій діяльності; проблем та перспектив розвитку аналізу та контролю в системі управління.

Description

Keywords

облік і оподаткування, бухгалтерська звітність, податкове стимулювання, фінансова грамотність населення, інноватизація економіки, розвиток ринку цінних паперів, інформаційні технології в аудиті

Citation

Облік, оподаткування і контроль в управлінні : матеріали І Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. здобувачів вищої освіти і учнівської молоді, 14 квіт. 2021 р., м. Кропивницький / [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова (відп. ред.), Г. І. Кузьменко та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів. - Кропивницький : ЦНТУ, 2021. - 177 с.