Історія інженерної діяльності

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Мезенцева, О. М.
Ковальчук, Н. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Пропонований навчальний посібник призначений для надання методичної допомоги при виконанні практичних (семінарських) робіт у процесі вивчення дисципліни «Історія інженерної діяльності» здобувачами вищої освіти першого (бакалаврського) рівня зі спеціальності 208 «Агроінженерія» всіх форм навчання. Розкрито тематику практичних занять, наведено питання для самоконтролю та основні завдання. У посібнику висвітлено: основні відомості щодо історичного розвитку навичок, вмінь, заходів і знань про використання сировини та енергії природи; створення й удосконалення технічних засобів праці у сфері суспільного виробництва і забезпечення його матеріальних умов у тісному взаємозв’язку як з прийомами та формами праці, так і з предметами праці; оволодіння основними природничо-науковими законами, які стали підґрунтям для вирішення тієї чи іншої технічної проблеми; теоретичний та практичний внесок деяких видатних вчених, винахідників та інженерів в історію створення техніки.

Description

Keywords

інженер, інженерна діяльність, техніка, технологія, винахід, виконання практичних робіт, перший рівень вищої освіти бакалавр

Citation

Мезенцева, О. М. Історія інженерної діяльності : навч. посібник / О. М. Мезенцева, Н. В. Ковальчук ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 117 с.