Основи технології виробництва та ремонту автомобілів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Красота, М. В.
Магопець, С. О.
Бевз, О. В.
Шепеленко, І. В.
Матвієнко, О. О.
Осін, Р. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Description

Keywords

технологія виробництва, ремонт автомобілів

Citation

Основи технології виробництва та ремонту автомобілів : метод. вказ. до виконання практ. занять з курсу "Основи технології виробництва та ремонту автомобілів" / уклад. : М. В. Красота, С. О. Магопець, О. В. Бевз [та ін.] ; М-во освіти і науки Укр., Кіровоград. нац. техн. ун-т. - Кіровоград : КНТУ, 2016. - 113 с.