Міжнародна інвестиційна діяльність

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Стежко, Н. В.
Сухомлин, М. О.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Міжнародна інвестиційна діяльність посідає особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу. Це обумовлено багатьма факторами, найбільш значущими із яких є: - превалювання у міжнародному поділі праці виробничої і науково-технічної кооперації, ефективність якої залежить від мобільності всіх факторів і, насамперед, капіталу; - великомасштабний і динамічний розвиток процесів транснаціоналізації, основу яких становить інтенсивна інвестиційна діяльність транснаціональних корпорацій (ТНК); - формування і розвиток міжнародних інтеграційних угруповань, в яких поряд із вільним рухом товарів, послуг і робочої сили забезпечується вільний рух капіталів; - становлення глобального фінансового ринку із безпрецедентними обсягами рухливих портфельних інвестицій, що здійснюються переважно, через інформаційно-комунікаційну фондову інфраструктуру.

Description

Keywords

інвестування, інвестиційна діяльність, міжнародна інвестиційна діяльність, міжнародний бізнес

Citation

Міжнародна інвестиційна діяльність : метод. вказ. до вивч. дисц. для студ. ОС «Магістр» за спец. 292 «Міжнародні економічні відносини» / [уклад.: Н. В. Стежко, М. О. Сухомлин] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. міжнар. екон. відносин. — Кропивницький : ЦНТУ, 2017. — 25 с.