Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю

Loading...
Thumbnail Image

Date

2018

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

Представлені матеріали досліджень вчених і науковців з проблем соціально- економічного розвитку на макро- та мезорівнях, облікової теорії і практики, теорії і практики розвитку внутрішнього контролю і аудиту, фінансово- кредитного механізму розвитку економіки та соціальної сфери, економічної теорії, формування та реалізації маркетингової політики, інформаційних технологій в управлінні соціально-економічними системами.

Description

Keywords

соціально-економічний розвиток, облікова теорія та практика, внутрішній контроль і аудит, фінансово-кредитний механізм, маркетингова політика, інформаційні технології в управлінні

Citation

Облік і контроль в управлінні підприємницькою діяльністю : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 19-20 жовт. 2018 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, ф-т обліку та фінансів ; [редкол. : О. М. Левченко, Н. С. Шалімова (відп. ред.), О. Б. Пугаченко та ін.]. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2018. – 198 с.