Комп'ютерні системи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Марченко, К. М.
Собінов, О. Г.
Оришака, О. В.
Босько, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Навчальний посібник надає теоретичний та практичний матеріал про організацію комп'ютерних систем, засоби та методи обробки даних в комп'ютерних системах. Розглянуті питання архіиектури комп'ютер-них систем, принципи побудови коунікаційних середовищ. види процесорів, що використовуються в комп'ютерних системах та особливості їх роботи. Також приділено увагу новітнім підходам тп технологіям побудови комп’ютерних систем, зокрема, квантовим обчислювальним системам, клітинним та ДНК-процесорам. Приділено увагу надійності та відмовостійкості комп’ютерних систем. Призначений для студентів, що навчаються за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія». Для полегшення засвоєння наведеного матеріалу надаються ілюстрації та приклади.

Description

Keywords

комп'ютерна система, архітектура комп'ютерної системи, комунікаційне середовище, процесор, комутатор, надійність, кластер

Citation

Комп'ютерні системи : навч. посіб. / К. М. Марченко, О. Г. Собінов, О. В. Оришака, В. В. Босько ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 178 с.