Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій

Loading...
Thumbnail Image

Date

2021

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Ексклюзив-Систем

Abstract

У монографії досліджено питання теоретичних положень еволюції категорії «трудовий потенціал» в умовах інноваційних трансформацій, деталізовано чинники, що здійснюють вплив на процес його соціального розвитку, досліджено функціонування організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу та розроблено концептуальну модель його відтворення на засадах інноваційної інклюзії. Приділена значна увага здійсненню компаративного аналізу показників соціального розвитку трудового потенціалу за країнами світу, досліджено особливості та тенденції соціального розвитку трудового потенціалу в Україні, проведено кластерний аналіз на регіональному рівні з урахуванням територіальних особливостей. В монографії викладено шляхи удосконалення організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій, зокрема, проведення SWOT і STEEPLE-аналізу та обґрунтування на їх основі стратегічних альтернатив розвитку трудового потенціалу, розробці концептуальних шляхів удосконалення організаційно-економічного механізму, а також визначенні передумов та інструментарію для здійснення моніторингу соціального розвитку трудового потенціалу. Монографія розрахована на широке коло науковців, викладачів, роботодавців, фахівців з питань управління трудовим потенціалом, працівників органів державної влади і місцевого самоврядування, територіальних громад, громадських організацій та ін.

Description

ЗМІСТ ВСТУП 4 РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ 9 1.1. Еволюційний розвиток та актуальність дослідження категорії «трудовий потенціал» в умовах становлення інноваційної економіки 9 1.2. Сутність соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень економічних процесів 35 1.3. Класифікація чинників впливу на соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних перетворень 55 1.4. Формування організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій 65 Висновки до розділу 1 91 РОЗДІЛ 2. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН 94 2.1. Компаративна характеристика соціального розвитку трудового потенціалу у міжнародному розрізі 94 2.2. Організаційно-економічні передумови соціального розвитку трудового потенціалу України в умовах інноваційних трансформацій 119 2.3. Оцінка сучасного стану та динаміки соціального розвитку трудового потенціалу України під впливом інноваційних змін 144 2.4. Кластерний аналіз соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій на мезорівні 154 Висновки до розділу 2 173 РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ 176 3.1. Основні напрями стратегічного соціального розвитку трудового потенціалу в умовах інноваційних змін 176 3.2. Напрями вдосконалення організаційно-економічного механізму соціального розвитку трудового потенціалу умовах інноваційних трансформацій 187 3.3. Розробка методики проведення моніторингу соціального розвитку трудового потенціалу під час інноваційних перетворень 207 Висновки до розділу 3 220 СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 224 ДОДАТКИ 256

Keywords

соціальний розвиток, інноваційні трансформації, трудовий потенціал, соціальна ефективність, кластерний аналіз, інноваційна інклюзія

Citation

Левченко, О. М. Соціальний розвиток трудового потенціалу в умовах інноваційних трансформацій : монографія / О. М. Левченко, Т. А. Немченко. – Кропивницький : Ексклюзив-Систем, 2021. – 272 с.