Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. 2 рівень

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Орлик, В. М.
Кулешов, С. Г.
Орлик, С. В.
Ніколаєв, М. І.
Бондаренко, О. В.
Барабаш, В. А.
Глєбова, Л. В.
Коломієць, О. Б.
Лукашевич, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Слово «магістр» (від лат. magister – начальник, наставник) означало титул посадових осіб у Давньому Римі, високий придворний титул у Візантії, а в середні віки – главу духовно-лицарського ордена або викладача семи вільних мистецтв (гуманітарних наук). В останньому випадку це було дуже почесне учене звання, що прагнули одержати його здобувачі за допомогою підготовки і захисту серйозної наукової праці – магістерської дисертації. У США, Великобританії й інших країнах з англо-американською системою вищої освіти магістр – це академічний ступінь, присуджуваний особам, які закінчили університет або прирівняний до нього вищий навчальний заклад і мають ступінь бакалавра, що пройшли додатковий курс упродовж 1–2 років, що склали спеціальний іспит і захистили дисертацію. В Україні магістр – це не вчене звання і не ступінь, а освітньо-кваліфікаційний рівень фахівця. Відповідно до Закону про вищу освіту другий (магістерський) рівень вищої освіти відповідає восьмому рівню Національної рамки кваліфікацій і передбачає здобуття особою поглиблених теоретичних та/або практичних знань, умінь, навичок за обраною спеціальністю (чи спеціалізацією), загальних засад методології наукової та/або професійної діяльності, інших компетентностей, достатніх для ефективного виконання завдань інноваційного характеру відповідного рівня професійної діяльності.

Description

11

Keywords

кваліфікаційна робота

Citation

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа : метод. рек. щодо напис., оформ. та захисту випуск. кваліфікац. роб. для здобув. вищ. освіти другого (магістер.) рівня спец.: 029 "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" / [уклад.: В. М. Орлик, С. Г. Кулешов, С. В. Орлик та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 72 с.