Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник містить тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної інтернет конференції "Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем", що проходила в Центральноукраїнському національному технічному університеті (м. Кропивницький) 28-29 квітня 2020 р. The collection contains abstracts of the IV All-Ukrainian scientific-practical Internet conference "Modern problems of economic theory, marketing and modeling of socio-economic systems", which took place at the Central Ukrainian National Technical University (Kropyvnytskyi) on April 28-29, 2020.

Description

Keywords

економічна теорія, маркетинг, моделювання соціально-економічних систем, economic theory, marketing, modeling of socio-economic systems

Citation

Сучасні проблеми економічної теорії, маркетингу та моделювання соціально-економічних систем : ІV Всеукр. наук.-практ. інтернет конф., м. Кропивницький, 28-29 квіт. 2020 р. : матеріали доп. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т ; [редкол. : Н. С. Шалімова, Р. І. Жовновач, В. В. Гончар та ін.]. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 230 с.