Телемеханіка і автоматизовані системи управління

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Плєшков, П. Г.
Серебренніков, С. В.
Сіріков, О. І.
Зінзура, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Основною метою даних лабораторних робіт є: ознайомлення із будовою та принципом дії модему СТК-1М телекомплексу «Граніт»; вивчення основних видів пристроїв приєднання до ліній електропередач ; набуття практичних навичок налагодження фільтрів приєднання; вивчення принципу побудови та основних характеристики ВЧ загороджувачів; ознайомлення з формуванням та реалізацією команд виклику телевимірювань і опанувати принцип роботи аналого-цифрового та цифро-аналогового перетворювачів.

Description

Keywords

телемеханіка, телевимірювання, автоматизовані системи, управління

Citation

Телемеханіка і автоматизовані системи управління: метод. вказівки до виконан. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямком 7.050701 “Електротехніка та електротехнології” / [уклад. П. Г. Плєшков, С. В. Серебренніков, О. І. Сіріков, В. В. Зінзура]; М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград: КНТУ, 2010 – 68 с.