Аналіз гідродинамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса

Loading...
Thumbnail Image

Date

2016

Authors

Кулєшков, Ю. В.
Магонець, Є. В.
Кулєшкова, К. Ю.
Руденко, Т. В.
Красота, М. В.
Kuleshkov, Y.
Mahonets, E.
Kuleshkova, K.
Rudenko, T.
Krasota, M.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

В статті наведені результати аналізу впливу динамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса на його працездатність. Зазначені умови виникнення компресії і декомпресії робочої рідини у відсіченій порожнині шестеренного насоса. Встановлено взаємозв’язок між компресією і декомпресією робочої рідини, що виникають у відсіченій порожнині шестеренного насоса і негативним впливом цих явищ на працездатність насоса. Зазначено зниження працездатності шестеренного насоса внаслідок негативного впливу гідродинамічних явищ у відсіченій порожнині, що виявляється у підвищеному зношуванні деталей і з’єднань насоса, зниженні довговічності, коефіцієнту подачі, підвищенні пульсації тиску і подачі, збільшенні вібрацій і шуму НШ. The objective of the work is to analyse scientific and technical information and to determine further directions of research of processes taking place in the isolated section of a gear pump and to formulate scientific hypothesis of the research. The article presents the analysis results of the influence of dynamic processes taking place in the isolated section of a gear pump on its operational performance. The conditions of the occurrence of compression and decompression of hydraulic oil in the isolated section of a gear pump were determined. The interrelationship between the compression and decompression of the hydraulic oil which occurs in the isolated section of a gear pump and the negative influence of these effects on the operational performance of a pump was established. The decrease of operational performance of a gear pump is resulted by the negative influence of hydrodynamic effects in the isolated section. This results the excessive wear of the pump parts and interferences, decrease of service life, pump delivery rate and increase of pressure and delivery pulsation, vibration and noise of the gear pump. It was determined that scientific and technical information does not have physical and mathematic models with the description of hydrodynamic processes taking place in the isolated section of a gear pump. On the basis of the analysis of scientific and technical information we suggested a working hypothesis of the research with the result to exclude the gaps in theory and practice of a gear pump concerning hydrodynamic processes taking place in the isolated section of a gear pump.

Description

Keywords

шестеренний насос, зубчасте зачеплення, робоча рідина, відсічена порожнина, компресія, декомпресія, коефіцієнт перекриття, коефіцієнт подачі, gear pump, toothing, hydraulic oil, isolated section, compression, decompression, contact gear ration, delivery rate

Citation

Аналіз гідродинамічних процесів, що відбуваються у відсіченій порожнині шестеренного насоса / Ю. В. Кулєшков, Є. В. Магонець, К. Ю. Куєшкова [та ін.] // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин : загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кропивницький : КНТУ, 2016. - Вип. 46. - С. 224-233.