Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник включає тези наукових доповідей, присвячених дослідженню проблем асиметричного розвитку країн під впливом гібридних загроз сучасності, зміцнення міжнародної та національної безпеки в умовах глобальних трансформацій, удосконалення інституціонального середовища міжнародного співробітництва та забезпечення міжнародної безпеки, розвитку різних секторів економіки під впливом глобальних викликів, формування інформаційного суспільства в процесі світової соціально-економічної трансформації. The collection includes abstracts of scientific reports on the study of asymmetric development of countries under the influence of modern hybrid threats; strengthening of international and national security in the context of global transformations; improving the institutional environment of international cooperation and international security; development of various sectors of the economy under the influence of global challenges; establishment of information society in the process of global social and economic transformations.

Description

Keywords

глобальна безпека, світове господарство, асиметричність світового господарства, економічна система, гібридні загрози, міжнародна безпека, національна безпека, глобальні трансформації, міжнародне співробітництво, інформаційне суспільство, глобальні виклики, global security, world economy, asymmetry of the world economy, economic system, hybrid threats, international security, national security, global transformations, international cooperation, information society, global challenges

Citation

Глобальна безпека та асиметричність світового господарства в умовах нестабільного розвитку економічних систем : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29 лист. 2022 р., м. Кропивницький / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. тех. ун-т, Ін-т економіки промисловості НАН України ; [упоряд. І. М. Миценко]. – Кропивницький : ЦНТУ, 2022. – 309 с.