Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Збірник матеріалів конференції містить тези доповідей наукових досліджень здобувачів вищої освіти ІІ рівня (магістрів) за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» за актуальними проблемами енергопостачання, енергоефективності в електро- та теплотехнологічних системах, енергетичного менеджменту. Даний збірник матеріалів конференції є виданням, в якому публікуються основні результати наукових досліджень здобувачів – учасників наукової конференції «Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент», що відбулась 4 грудня 2023 року в online форматі. Збірник розрахований на наукових працівників, викладачів, аспірантів, здобувачів ВНЗ, наукових і інженерно-технічних працівників науково-дослідних інститутів, конструкторських організацій і промислових підприємств.

Description

Keywords

електротехнічні системи електроспоживання, енергетичний менеджмент

Citation

Електротехнічні системи електроспоживання та енергетичний менеджмент : зб. тез доп. наукової конф. здобувачів вищої освіти ІІ рівня (магістрів) за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», (м. Кропивницький, 4 груд. 2023 р.) / [редкол. : П. Плєшков, В. Клименко, Л. Віхрова, О. Сіріков] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. – Кропивницький : ЦНТУ, 2023. – 75 с.