Теоретичні основи категорій "дохідності" та "цінності" нерухомого майна як бази для оподаткування нерухомого майна: історія і сучасність

Loading...
Thumbnail Image

Date

2013

Authors

Орлик, С. В.
Orlyk, S.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ПУЕТ

Abstract

Досліджено теоретичні та практичні основи застосування категорій «дохідність» і «цінність» як бази для оподаткування нерухомого майна на теренах Наддніпрянської України наприкінці XVIII – початку XX ст. Доведено, що історичний досвід дає можливість стверджувати, що для успішного запровадження податку на нерухомість на сучасному етапі в Україні базу для оподаткування нерухомого майна, відмінного від землі, доцільно визначати за ринковою (або нормативною) вартістю нерухомого майна. This paper investigates the theoretical and practical basis of the use of «yield» and «value» categories as the basis for taxation of the real estate on the territory of Dnipro historical region in the late XVIII – beginning of XX centuries. It is proved that the historical experience provides an opportunity to argue that the successful implementation of the property tax at the current stage in Ukraine the basis for the taxation of other real estate than land, it is appropriate to define the market (or regulatory) value of the property.

Description

Keywords

нерухоме майно, оподаткування, цінність, дохідність, рента, українські губернії, taxation, real estate, real asserts, real asserts tax, tax base, yield, value, rent, Ukrainian provinces

Citation

Орлик, С. В. Теоретичні основи категорій "дохідності" та "цінності" нерухомого майна як бази для оподаткування нерухомого майна: історія і сучасність / С. В. Орлик // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі : зб. наук. пр. - Полтава, 2013. - № 5 (61). - С. 169-178.