Cовременные тенденции экономического регулирования инновационного развития системы высшего образования

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Левченко, А. Н.
Хаидура, Хани Мохаммад
Levchenko, O.
Haidura, Hani Mohammad
Левченко, О. М.
Хайдура, Хані Мохаммад

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

Abstract

Узгодження у вищій школі залежить від того, скільки ми інвестуємо в людський ресурс, який є детермінантом ефективності. Вища школа – основа зростання продуктивності. Інновація - ключовий гравець у просуванні технології. У сьогоднішньому знанні закладена економіка, інвестування в людський ресурс має більшу ефективність для університету і корпорації, ніж вкладення у фізичні активи. Концептуальні основи людського капіталу ґрунтуються на знанні, навичках, компетентності, та інструментах, які розвиваються через тренування і вивчення діяльності, забезпеченні зацікавленим підприємством. У цій статті описуються і розробляються окремі позиції теорії і практики до законодавчого розмежування повноважень і зобов»язань державних і приватних інвесторів у фінансовому забезпеченні інноваційного розвитку вищої школи (ІРВШ), який ґрунтується на визначенні рівня достатності фінансування, який визначається з пропорції між суспільно-необхідним рівнем державного фінансування вищої школи і приватними вкладеннями у розвиток вузівської науки та інновацій. Фінансове забезпечення має бути пріоритетом, у підтримці інноваційного розвитку вищої освіти. The consensus in the high school is valued by how much we invest in human capital which is determinant of efficiency. High school is a pillar contributor to productivity growth. There is evidence that innovation is a key player in nurturing technology chan¬ge. In today’s knowledge based economy, it becomes more evident that investing in human capital has greater return for university and corporation which is more effec¬tive than that of physical assets. Simultaneously, the conceptual fundamental of hu¬man capital is based on knowledge, skills, competencies, and tools that are developed through coaching and learning activities provided by the concerned institution. This paper intend to tackle and to develop separate positions of the theory and practice of financing the innovative development of higher education (IDHE) toward the formati¬on and development of the national economy of knowledge. Furthermore, it examines the retention of the increased globalization of higher education, while state financial obligation is in decrease, which leads to greater distinction among universities in res¬pect of financial support and security. Financial support should be a priority to support the innovative development of higher education.

Description

Keywords

competency, development, human capital, innovative development, learning

Citation

Левченко, А. Н. Cовременные тенденции экономического регулирования инновационного развития системы высшего образования [Електронний ресурс] / А. Н. Левченко, Хаидура Хани Мохаммад // Administrarea Publică. - 2015. - № 4. - С. 70-74. - Режим доступу : http://aap.gov.md/files/publicatii/revista/articole/88/ro/Levcenko.pdf (дата звернення: 20.07.2018). – Назва з екрана.