Виробнича практика ІІ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Настоящий, В. А.
Скриннік, І. О.
Пашинський, М. В.
Плотніков, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Методичні вказівки регламентують усі аспекти проходження виробничої практики ІІ, студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня «бакалавр».

Description

Keywords

виробнича практика

Citation

Виробнича практика ІІ : метод. вказ. для здобувачів освіти освітнього рівня "бакалавр" IV курсу спец. 192 - Будівництво та цивільна інженерія / [уклад. : В. А. Настоящий, І. О. Скриннік, М. В. Пашинський, О. А. Плотніков] ; М-во освiти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. - 23 с.