Дослідження продуктивності РТК з використанням промислових роботів встановлених на обладнанні

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Павленко, І. І.
Мажара, В. А.
Носуленко, В. І.
Годунко, М. О.
Pavlenko, І.
Mazhara, V.
Nosulenko, V.
Godunko, М.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Запропоновано для аналізу продуктивності роботизованих технологічних комплексів використання розрахунково-компонувальних схем, що враховують розміщення промислового робота та допоміжних пристроїв по відношенню до технологічного обладнання. Проведено порівняльну оцінку продуктивності РТК, які обслуговується різними виконаннями промислових роботів, що розміщені на обладнанні. It is offered for the analysis of the productivity of robotizovanikh technological complexes of the use calculation-layout charts which take into account placing of industrial robot and associated units in relation to a technological equipment. The comparative estimation of the productivity of RTK, which is served different implementations of industrial robots which are placed on an equipment, is conducted.

Description

Keywords

роботизований технологічний комплекс, продуктивність, промисловий робот, металорізальне обладнання, компонувальна схема, циклограма

Citation

Дослідження продуктивності РТК з використанням промислових роботів встановлених на обладнанні / І. І. Павленко, В. А. Мажара, В. І. Носуленко, М. О. Годунко // Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 25, ч. 1. - С. 9-14.