Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання. Самостійна робота

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Плєшков, П. Г.
Солдатенко, В. П.
Зінзура, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Приведені методичні рекомендації стосовно організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти за рівнем «Магістр» під час вивчення дисципліни «Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання». Надається загальна характеристика курсу, наведено перелік тем практичних занять, питань винесених на самостійну роботу, описано порядок поточного та підсумкового оцінювання знань здобувачів.

Description

Keywords

електроенергія, споживання електроенергії, енергоощадність, ефективне використання електроенергії

Citation

Ефективне використання електроенергії в системах енергоспоживання : метод. рекомендації до виконання самост. роб. / [уклад. : П. Г. Плєшков, В. П. Солдатенко, В. В. Зінзура] ; Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2023. - 30 с.