Програма виробничої практики ІІ (IV курс)

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Настоящий, В. А.
Дарієнко, В. В.
Скриннік, І. О.
Плотніков, О. А.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Програма практики регламентує усі аспекти проходження виробничої практики ІІ, студентами спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітнього рівня «бакалавр».

Description

Keywords

виробнича практика, програма практики

Citation

Програма виробничої практики ІІ : студ. IV курсу спец. 192 "Будівництво та цивільна інженерія" освітнього рівня "бакалавр" / [розроб. : В. А. Настоящий, В. В. Дарієнко, І. О. Скриннік, О. А. Плотніков] ; М-во освiти та науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. будівельних, дорожніх машин і будівництва. – Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – 22 с.