Сучасні тенденції розвитку післядипломної освіти

Loading...
Thumbnail Image

Date

2015

Authors

Сибірцев, В. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КОІППО ім. В. Сухомлинського

Abstract

Статтю присвячено розгляду післядипломної освіти як напряму безперервної освіти людини упродовж всього життя, що зумовлює як особистісні якості кожної людини, так і економічний та духовний потенціал держави. Визначено, що успішна інтеграція України в глобальну світову економіку неможлива без створення єдиної і цілісної системи післядипломної освіти. The report is devoted to a review of postgraduate education as a field of continuous education of man throughout the whole of life that determines how the personal qualities of each person and economic and spiritual potential of the State. The successful integration of Ukraine into the global world economy is impossible without the creation of a unified and holistic system of postgraduate education.

Description

Keywords

система освіти, освіта упродовж всього життя, післядипломна освіта, навчання дорослих, education system, education for all life, postgraduate education, adult learning

Citation

Сибірцев, В. В. Сучасні тенденції розвитку післядипломної освіти / В. В. Сибірцев // Андрагогічні засади післядипломної освіти : зб. матеріалів Всеукр. наук.-метод. інтернет-конф., 20-28 квіт. 2015 р. – Кіровоград, 2015. – С. 134-144.