Встановлення параметрів завантаженості зупиночних пунктів громадського пасажирського транспорту

Loading...
Thumbnail Image

Date

2020

Authors

Кристопчук, М. Є.
Бучак, Н. О.
Почужевський, О. Д.
Кристопчук, М. Е.
Почужевский, О. Д.
Krystopchuk, M.
Buchak, N.
Pochuzhevskyi, O.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Кристопчук, М.Є. Встановлення параметрів завантаженості зупиночних пунктів громадського пасажирського транспорту / М. Є. Кристопчук, Н. О. Бучак, О. Д. Почужевський // Підвищення надійності машин і обладнання : міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2020 р., м. Кропивницький : матеріали конф. / М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. експлуатації та ремонту машин. - Кропивницький : ЦНТУ, 2020. – С. 211-213.