Iнформатика

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Оришака, О. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Windows, Word, Mathcad, Excel

Citation

Iнформатика : метод. вказ. до викон. лаб. робіт : для студ. денної форми навч. за спец. "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" / [уклад. О. В. Оришака] ; М-во освiти та науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, Каф. кібербезпеки та програмного забезпечення. — Кропивницький : ЦНТУ, 2019. — 91 c.