Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз

Loading...
Thumbnail Image

Date

2023

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

РВЛ ЦНТУ

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз». Тези доповідей відображають результати наукових досліджень, присвячених розгляду різноманітних проблем, умов та чинників економічної діяльності та безпеки підприємств, регіонів, соціальної відповідальності бізнесу та держави, розвитку інвестиційної та інноваційної політики, людського потенціалу, визначенню стратегічних перспектив готельно-ресторанної індустрії України. Для науковців, викладачів, здобувачів PhD, здобувачів вищої освіти економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу, менеджерів підприємств, спеціалістів з економіки.

Description

Keywords

економічна ефективність виробництва, розвиток людського потенціалу, електронний бізнес, маркетингові стратегії, ризики воєнного стану, інформаційні технології в сільському господарстві, банкрутство підприємств, криптовалюта та технології блокчейну, трансформації вищої освіти, захист інтелектуальної власності в Україні, управління міграційними процесами, цифровізація національної валюти

Citation

Актуальні проблеми економіки та підприємництва в умовах викликів і загроз : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 20 квіт. 2023 р., м. Кропивницький / [редкол. : О. М. Левченко, В. В. Зайченко, Н. С. Шалімова та ін.] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т, каф. економіки та підприємництва. – Кропивницький : РВЛ ЦНТУ, 2023. – 145 с.