Теорія зварювальних процесів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2019

Authors

Красота, М. В.
Василенко, І. Ф.
Шепеленко, І. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Description

Keywords

Citation

Теорія зварювальних процесів : метод. вказ. до виконання практ. роб. для студ. спец. 132 "Матеріалознавство" / [уклад..: М. В. Красота, І. Ф. Василенко, І. В. Шепеленко] ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2019. - 46 с.