Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь

Abstract

Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь, що складається з оправки, на якій розташовані розрізні втулки з антифрикційними брусками, який відрізняється тим, що пристрій додатково має корпусні втулки з пружиною між ними та гайки.

Description

Keywords

розрізні втулки, разрезные втулки, cutting bushings

Citation

Пат. 108429 Україна, МПК B24В 39/02. Пристрій для фінішної антифрикційної безабразивної обробки внутрішніх циліндричних поверхонь / М. І. Черновол, О. В. Чернявський, І. В. Шепеленко, М. В. Красота, Мохамед Р. Ф. Будар ; заявник і патентовласник Кіровоград. нац. техн. ун-т. - № u 201601643 ; заявл. 22.02.2016 ; опубл. 11.07.2016 ; Бюл. № 13.