Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток

Loading...
Thumbnail Image

Date

2012

Authors

Богатирьов, Д. В.
Сало, В. М.
Носуленко, В. І.
Мартиненко, Д. В.
Bohatyrov, D.
Salo, V.
Nosulenko, V.
Martunenko, D.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Наведений аналітичний огляд сучасного стану розвитку конструкцій подрібнювачів рослинних решток. Зроблено спробу встановити шляхи вдосконалення існуючих конструкцій подрібнювачів для раціонального використання на території України. The analytical review of the current state of development of constructions shredder plant residues. An attempt to establish ways to improve existing structures shredders for efficiency in Ukraine.

Description

Keywords

подрібнювач, вісь обертання, робочий орган, рослинні рештки

Citation

Обґрунтування перспективних напрямів конструкцій подрібнювачів рослинних решток / Д. В. Богатирьов, В. М. Сало, В. І. Носуленко, Д. В. Мартиненко // Конструювання, виробництво та експлуатація сільськогосподарських машин: загальнодерж. міжвід. наук.-техн. зб. - Кіровоград: КНТУ, 2012. - Вип. 42, ч. 1. - С. 39-43.