Проблеми сталого розвитку світової економіки в умовах екологічних викликів

Loading...
Thumbnail Image

Date

2010

Authors

Невесенко, В. Д.
Nevesenko, V.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Сучасна екологічна криза ставить під загрозу можливість стійкого розвитку людської цивілізації. Подальша деградація природних систем веде до дестабілізації біосфери, втрати її цілісності і здатності підтримувати якості середовища, необхідні для життя. Стаття присвячена актуальним проблемам стійкого розвитку. Виділені принципи стійкого розвитку суспільства для заощадження природного середовища нащадкам. A modern ecological crisis puts possibility of steady development of human civilization under a threat. Further degradation of the natural systems conduces to destabilization of biosphere, loss of its integrity and ability to support qualities environments, necessary for life. The article is devoted the issues of the day of steady development. Principles of steady development of society for the economy of natural environment are selected to the descendants.

Description

Keywords

сталий розвиток, сталий розвиток економіки, індикатори сталого розвитку, екологічна криза, екологічна система, інвайронментальна економіка

Citation

Невесенко, В. Д. Проблеми сталого розвитку світової економіки в умовах екологічних викликів / В. Д. Невесенко // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки: зб. наук. пр. - Кіровоград: КНТУ, 2010. - Вип. 18, ч. 1. - С. 275-281.