Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті

Loading...
Thumbnail Image

Date

2011

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

У збірнику опубліковано тези доповідей студентів економічних спеціальностей на Міжнародній науково-практичній конференції «Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті». Публікації відображають результати науково-дослідної роботи студентів; присвячені розгляду різноманітних проблем економічної діяльності підприємств, пошуку шляхів їх розв’язання, визначенню шляхів підвищення їх конкурентоспроможності.

Description

Keywords

розвиток підприємств, конкурентоспроможність, економічна діяльність підприємств, продуктивність праці, міжнародна науково-практична конференція

Citation

Пріоритети розвитку підприємств у ХХІ столітті. Ч. 2 : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 21-22 квіт. 2011 р., (м. Кіровоград) / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін. ; [редкол. : М. В. Семикіна (наук. ред.), В. М. Глух, І. В. Журило та ін.]. - Кіровоград : КНТУ, 2011. – 240 с.