Кросплатформені мови програмування. Лабораторні роботи

Loading...
Thumbnail Image

Date

2022

Authors

Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

ЦНТУ

Abstract

Для студентів денної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “Кросплатформені мови програмування” за спеціальністю 123 «Комп’ютерна інженерія». У стислій формі викладені основні принципи побудови обїектно-орієнтованих подієво-керованих додатків на мові програмування Java в середовищі розробки NET_Beans IDE. Представлені практичні рішення навчальних завдань для кращого освоєння досліджуваного матеріалу, представлені варіанти навчальних завдань для самостійного придбання практичних навичок.

Description

Keywords

Citation

Кросплатформені мови програмування : метод. вказ. до виконання лаб. роб. : студ. спец. 123 - Комп’ютерна інженерія / уклад. : В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова ; М-во освіти і науки України, Центральноукраїн. нац. техн. ун-т. - Кропивницький : ЦНТУ, 2022. - 102 с.