Людина, бізнес, держава : реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КОД

Abstract

У збірнику опубліковано доповіді учасників Міжнародної науково-практичної конференції «Людина, бізнес, держава: реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку», яка відбулася у Кіровоградському національному технічному університеті 17 квітня 2014 р. Для викладачів, аспірантів, студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Може бути корисним також для підприємців, організаторів бізнесу та менеджерів підприємств.

Description

Keywords

корпоративна культура, малий та середній бізнес, формування інтелектуального капіталу, транснаціональні корпорації, фінансове планування, менеджмент, економічна безпека, акціонерні товариства, міжнародна науково-практична конференція, тези доповідей

Citation

Людина, бізнес, держава : реалії та перспективи соціально-економічного та інноваційного розвитку : зб. доповідей : міжнар. наук.-прак. конф., 17 квіт. 2014 року, Кіровоград / М-во освіти і науки України, Кіровоград. нац. техн. ун-т та ін. ; [ред. кол. : М. Д. Ведерніков, Н. М. Вєтрова, Л. Б. Дівель та ін.]. - Кіровоград : КОД, 2014. - 240 с.