Мережі ЕОМ

Loading...
Thumbnail Image

Date

2014

Authors

Смірнов, В. В.
Смірнова, Н. В.

Journal Title

Journal ISSN

Volume Title

Publisher

КНТУ

Abstract

Для студентів денної та заочної форми навчання, що вивчають навчальну дисципліну “ Мережі ЕОМ ” за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія». Лабораторні роботи розроблені на сучасному науково - методичному рівні. Відповідають вимогам до курсу практичного навчання студентів, у доступній формі викладені теоретичні відомості і описані практичні кроки оволодіння основами Мереж ЕОМ.

Description

Keywords

Citation

Мережі ЕОМ : метод. вказ. до виконан. лаб. робіт для студ. ден. та заоч. форми навч. за напрямом підготовки 6.050102 «Комп’ютерна інженерія» / [уклад. В. В. Смірнов, Н. В. Смірнова]; Кіровоград. нац. техн. ун-т. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – 49 с.